Natuurlijk is het voor ouders. Toch zou ik niet alleen ouders willen benoemen met kinderen, maar ook voor diegenen die open staan om voor hun eigen kind (innerlijk) te zorgen.
In de flyer staan voor wie het bedoeld is, waar je tegen aan kunt lopen binnen de opvoeding. Wil je reflecteren over die verschillende punten en er open over zijn?
We merken dat het best lastig is voor ouders om open te zijn over de opvoeding. Hoe zou dat komen? We zijn vanuit onze eigen opvoeding vaak niet gewend om te praten over jezelf en over de opvoeding. Als je het wel doet, dan laat je veel van jezelf zien, en de ander kijkt dan met je mee.

Ik merk als ik vanuit mijn hulpverlenersrol bij ouders kom, dat ze gemakkelijker kunnen praten over het probleem van hun kind, dan over hun eigen rol. Het is ook gemakkelijk om aan te geven hoe de partner of ex het probleem heel anders aanpakt.
Eenieder zal het er mee eens zijn dat we in een maatschappij leven waar veel van ons wordt verwacht en veel op je afkomt. Het hebben daarover is niet zo`n punt, maar wat onze rol daarin is en hoe we er mee omgaan, is een ander punt.

Het is ook gemakkelijker om over het probleem van de ander, zoals je kind te praten, dan om te kijken, wat zegt mijn houding over mezelf en hoe reageert mijn kind hierop?
Ben je open of bereid om daar naar te kijken, zonder dat je jezelf veroordeeld, dat je het niet goed doet. Ik merk ook dat veel ouders vinden dat ze het perfect moeten doen, alsof je er op afgerekend wordt wanneer je het niet goed zou doen. Als ze dan tegen dingen aanlopen, in de opvoeding, dat ze het bij zichzelf neerleggen, en beoordelen in goed of fout. Dit is wat wij maatschappelijk als mensen ook doen, het beoordelen in goed en fout.

Wij willen graag een bijdrage leveren, dat het niet gaat om goed en fout, maar om open te kunnen zijn op een laagdrempelige wijze, waar je tegen aanloopt en dat je naar je eigen rol hierin durft te kijken. Dit kan alleen op een veilige ontspannen wijze, en in stappen.