Bijzonder hoeveel openheid er is binnen een paar uur met vreemde mensen aan de keukentafel. Ik vond mooi toen gisteravond tijdens de workshop iemand vertelde dat haar moeder en andere vrouwen vroeger bij elkaar kwamen om te praten over de opvoeding. Dit ging dan gepaard met een breiwerkje en kopje koffie of thee. Heel praktisch bezig zijn met elkaar en ondertussen delen wat er in de opvoeding speelt.

Dat is nou net de bedoeling van het aanbod ouderschap vanuit je hart.

Het is een andere tijd nu, met andere thema’s. Maar de essentie blijft hetzelfde: kunnen we wat voor elkaar betekenen en je hart luchten over dingen die je bezighouden? Ik vind het altijd ontroerend wanneer de meest moeilijke dingen toch op tafel komen en gedeeld worden. En dat het delen je wat oplevert. Ik ben er zelf van overtuigd dat dit nog gemakkelijker kan wanneer je naast de uitwisseling ook een werkvorm toepast. En die uitwerkt om nog meer de diepte in te kunnen gaan. Je bent dan niet alleen gericht op de ander en op jezelf, maar door de oefening maak je ook bewust contact met je lichaam en je gevoelens rondom het thema wat speelt. Het gevoel krijgt dan ook de ruimte als het gedeeld wordt. De bedding is dan belangrijk en daar zorg ik in dit geval voor. De bijdrage van de keukentafel en het gezinshuis met de dieren versterkt in mijn ogen de laagdrempeligheid. Dan ervaar ik de kracht van het gewone leven en dat daarin alles plaats kan vinden binnen bepaalde grenzen.