Ouderschap vanuit het hart

Ouderschap vanuit het hart

In 2020 zijn we kleinschalig gestart met het aanbod voor ouders die een open contact willen met hun kinderen. Die zichzelf en kinderen willen leren begrenzen in het dagelijks leven, in een maatschappij die veel van hen verwacht!

Dubbelklik op de afbeelding om de brochures te bekijken ——> 

In 2021 gaan we een doorstart maken:

* Maandelijkse kennismakingsworkshops voor ouders, en vervolgens kunnen ze meedoen aan een cursus. De eerste bijeenkomst is op 22 september 2021, 19.30u in het gezinshuis op Skrins 2, 8835 KW Easterlittens

* Eerste cursus van 8 tweewekelijkse bijeenkomsten voor ouders op woensdagavond van 19.30-21.30 uur in de yurt van het gezinshuis in Easterlittens: 27 oktober 2021, 10 november, 24 november, 8 december, 5 januari 2022, 19 januari, 2 februari, 16 februari 2022.

Tweede cursus in de yurt van het gezinshuis in Easterlittens: 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni, 15 juni 2022.

Kosten: € 299. Voor de eerste cursus voor ouders i.v.m. pilot: € 149 p.p. (8 bijeenkomsten, inclusief 1 live coach of 2 coachgesprekken via bellen).

* Online cursus ‘Ouderschap vanuit het hart’, 8 modules inclusief 1 coachgesprek via bellen. Start 3 November 2021, 19.30 uur. Kosten: € 199. Nu i.v.m. pilot € 99.

* Ook hulpverleners kunnen meedoen aan een cursus voor ouders. Met een extra bijeenkomst kunnen zij deze cursus ook kunnen aanbieden aan ouders en deze werkwijze te integreren in hun bestaande begeleiding. Kosten: € 99 (dag) en eerste bijeenkomst i.v.m. pilot € 49 (dag).

* Om deze werkwijze te blijven verbeteren en aan te laten sluiten op de behoefte van kinderen of jongeren en hun ouders, gaat Hanneke van der Snoek, onze stagiaire van de opleiding Toegepaste Psychologie, onderzoek doen naar dit onderwerp.

* We gaan met andere mensen in de Friese jeugdzorg, bijvoorbeeld die betrokken zijn bij de beweging ‘Van nu tot nul’ (www.vannutotnul.nl), dit aanbod onder de aandacht brengen.

Meer informatie:

info@gezinshuisheelnatuurlijk.nl.new 

Erna Seiger 06 57 63 80 43

Wim Hiemstra 06 391 98 365

E-book

Wat is ouderschap vanuit je hart?

Volgens ons is het de weg bewandelen om alle gevoelens, fijne en minder fijne toe te kunnen laten en om ruimte te maken in je hart, zodat je verbinding met jezelf hebt en met de ander kunt maken.

Dat is nog niet zo gemakkelijk in deze maatschappij. We worden continu geconfronteerd met verwachtingen, prikkels van media, berichten op mobieltjes, weinig tijd. En als we tijd hebben gaan we ons al snel weer afleiden, of een avond naar de sauna, om weer even bij te kunnen tanken. Er wordt genoeg geschreven over hoe je kunt ontspannen, maar hoe komen we nou echt uit die cirkel? Het is niet mogelijk om eruit te stappen, want we leven in deze maatschappij. Hoe kunnen we er dan wel mee omgaan?

Wij willen graag een bijdrage in leveren, dat je weer dichter bij jezelf kunt komen. En dat je een bijdrage kunt leveren in de opvoeding, vanuit je hart.  In de opvoeding en relaties kom je het meest jezelf tegen. Dat zijn ook de leermomenten om dichter bij jezelf te komen; in het dagelijks leven.

De waarde van en het beleven van het gewone leven krijgt volgens ons onvoldoende aandacht. In vergelijking met de vorige generatie, was het dagelijks leven meer een overleven. Voor vrouwen was het binnenshuis werken. Nu werken we veel buitenshuis, en mede daardoor hebben we nog weinig aandacht voor het dagelijks leven.

In dit e-book, dat je kunt ontvangen, kan je meer lezen over de onderwerpen die in de workshops ‘Ouderschap vanuit je hart’ aan bod komen.

 

Open communiceren!

In het aanbod ouderschap vanuit je hart is open communiceren een onderdeel waar we aandacht aanbesteden. In het gezinshuis, staan we daar heel bewust bij stil, hoe doen we dat en hoe open kunnen we zelf zijn?

Laat jij je eigen kwetsbaarheid zien?
Geef je ook voorbeelden uit je eigen ervaringen uit je jeugd aan je/of kinderen?
Hoe flexibel ben je, kun je ook terug komen op bepaalde afspraken en wijzigen?
Hoe ga je met veroordeling om als kinderen dat doen en veroordeel je de ander ook?

Erna: “Het kost mij nu geen moeite meer om open te zijn. Dat was vroeger wel anders. Ik kon toen bijvoorbeeld niet huilen. Ik zeg dat ook wel eens naar kinderen of volwassenen, wanneer ze zich afsluiten voor gevoelens. Ik gebruik ook wel eens het voorbeeld dat ik vroeger niet boos was als kind, maar later toen mijn kinderen klein waren, kon ik als moeder heel boos worden, als ze iets deden wat ik niet wilde hebben. Ik kon dan ook wel zeggen, ik ben boos over wat je doet, maar de lading wat mee komt, hoort niet bij jullie. Dat is van heel lang geleden. Ik kan ook wel toegeven, dat ik iets niet goed heb gezien, of het even niet meer weet, of weinig kan hebben!”

Wim “Open communiceren is voor mij de kunst om met iemand in echt contact te zijn, dus om te delen wat je voelt. Daarbij merk ik dat mijn eerste neiging is om ‘uit te reiken’ naar die ander. Het is voor mij belangrijk om in het contact om niet vanuit ‘please-gedrag’ te vragen hoe het met hem of haar gaat. Of mee te praten. Ik vind het niet moeilijk om zelf een ander standpunt te hebben. Als kind was ik zelf niet op de voorgrond. Ik hoor van anderen wel dat ik goed kan luisteren en teruggeven. Mijn uitdaging is om meer stil te staan bij mijn eigen binnenwereld, wat ikzelf voel bij bepaalde situaties. Bewust ademen helpt mij daarbij. In het samenwerken met jongens op de boerderij voel ik een open, rustig contact. Toen ik een keer last had van een overdreven manier van communiceren van iemand anders, heb ik aangegeven dat ik er last van had. Daarbij hou ik het bij mezelf; dus niet dat die ander moet veranderen.”

Erna: De ander veroordelen, vind ik een belangrijk onderdeel wat we in gesprek brengen. Wanneer alles de ruimte krijgt, dat alle gevoelens er mogen zijn, hoef je de ander niet meer te veroordelen. Het uitspreken, dat jij het niet prettig vindt wat de ander doet, is dan heel belangrijk. Dat jij op een bepaalde manier naar de situatie kijkt, en dat de ander er anders naar kan kijken.

Het kan soms heel gecompliceerd zijn voor kinderen, bijvoorbeeld als de ouders zijn gescheiden. Dit kom ik regelmatig tegen in ouderbegeleiding en in gesprek met de kinderen. Nog niet zo lang geleden, zei een kind tegen mij, waar de vader bij was en waarvan de ouders zijn gescheiden: ‘wie moet ik nou geloven mijn vader, of mijn moeder? De ene zegt dit en de andere zegt dat! Ik zei dat is ook knap lastig voor je! (Het was een kind van 12 jaar). Ik zei daarin vindt je vader iets en je moeder vindt iets. Het belangrijkste is, dat die verschillen naast elkaar er mogen zijn. Dat er geen waarheid is. Dat je vader je moeder niet veroordeeld en je moeder je vader niet. Dan kan het bij jou misschien wel eens afwisselen, dat je de ene keer je moeder gelooft en de andere keer je vader. Het mooiste is dat je ouders zich kunnen voorstellen dat het voor jou heel lastig is en dat jij alle ruimte krijgt van je ouders. Dat je niet het gevoel hebt dat je partij hoeft te kiezen. Wat vaak wel gebeurd. Ouders gaan onbewust vaak steun bij de kinderen zoeken en dan voelen de kinderen niet de ruimte en komen ze in de knel.

Het gaat dus om open communiceren; om dat te leren op allerlei gebieden. Hoe gemakkelijker we onze gevoelens/emoties toe kunnen laten, des te meer echt contact we hebben. 

‘Ouderschap vanuit je hart’ – voor wie is dat bedoeld?

Natuurlijk is het voor ouders. Toch zou ik niet alleen ouders willen benoemen met kinderen, maar ook voor diegenen die open staan om voor hun eigen kind (innerlijk) te zorgen. In de flyer staan voor wie het aanbod ‘Ouderschap vanuit je hart’ bedoeld is, waar je tegen aan kunt lopen binnen de opvoeding. Wil je reflecteren over die verschillende punten en er open over zijn?
We merken dat het best lastig is voor ouders om open te zijn over de opvoeding. Hoe zou dat komen? We zijn vanuit onze eigen opvoeding vaak niet gewend om te praten over jezelf en over de opvoeding. Als je het wel doet, dan laat je veel van jezelf zien, en de ander kijkt dan met je mee.

Erna: Ik merk als ik vanuit mijn hulpverlenersrol bij ouders kom, dat ze gemakkelijker kunnen praten over het probleem van hun kind, dan over hun eigen rol. Het is ook gemakkelijk om aan te geven hoe de partner of ex het probleem heel anders aanpakt.
Eenieder zal het er mee eens zijn dat we in een maatschappij leven waar veel van ons wordt verwacht en veel op je afkomt. Het hebben daarover is niet zo`n punt, maar wat onze rol daarin is en hoe we er mee omgaan, is een ander punt.
Het is ook gemakkelijker om over het probleem van de ander, zoals je kind te praten, dan om te kijken, wat zegt mijn houding over mezelf en hoe reageert mijn kind hierop?

Ben je open of bereid om daar naar te kijken, zonder dat je jezelf veroordeeld, dat je het niet goed doet. Ik merk ook dat veel ouders vinden dat ze het perfect moeten doen, alsof je er op afgerekend wordt wanneer je het niet goed zou doen. Als ze dan tegen dingen aanlopen, in de opvoeding, dat ze het bij zichzelf neerleggen, en beoordelen in goed of fout. Dit is wat wij maatschappelijk als mensen ook doen, het beoordelen in goed en fout.
Wij willen graag een bijdrage leveren, dat het niet gaat om goed en fout, maar om open te kunnen zijn op een laagdrempelige wijze, waar je tegen aanloopt en dat je naar je eigen rol hierin durft te kijken. Dit kan alleen op een veilige ontspannen wijze, en in stappen.