Zorgaanbieder

Van de zorgaanbieder verwachten we alles wat nodig is om de opvoeding van het kind zo optimaal mogelijk te kunnen maken.

  • achtergrondinformatie
  • wie betrokken zijn bij het kind
  • voorgeschiedenis
  • hoe de procedure verloopt t.a.v. kennismaking en uiteindelijke plaatsing

We willen graag nauw samenwerken met de professionals die het kind behandelen of coachen.

Volgens ons ziet de meest ideale matchingsprocedure er als volgt uit:

  • Kennismakingsgesprek met zorgaanbieder waar potentiele kinderen verblijven
  • Wanneer er een geschikte casus is, dit voorleggen aan gezinshuis.com en vervolgens dat we de gelegenheid krijgen om ons te verdiepen in de achtergrondinformatie, eventueel contact met behandelaars
  • Daarna een kennismakingsgesprek met zorgaanbieder/gezinshuishuis.com
  • Kennismaking met kind (en indien mogelijk met biologische ouders)
  • Kind kennismaken met de gezinshuis Heel Natuurlijk
  • Indien mogelijk proef logeren

Op het moment, dat er meer zorgaanbieders tegelijk plaatsen, is het noodzaak, dat de plaatsende zorgaanbieder de casus eerst afstemt met de zorgaanbieder die al kinderen heeft geplaatst, rekening houdend met de AVG-richtlijnen.

In het geval er meerdere zorgaanbieders kinderen in ons gezinshuis plaatsen en er sprake is van overstijgende thema’s die de veiligheid van de kinderen en de continuïteit van het gezinshuis te kunnen blijven waarborgen in gevaar brengen, is ons voorstel om een gesprek te organiseren met de verschillende zorgaanbieders, gezinshuis.com en wij als gezinshuisouders om deze overstijgende onderwerpen te bespreken.